Feringe flygklubb

16 feb 2014
by raymond
Comments are closed

Feringe flygplats som ligger nära Vittaryds samhälle i Ljungby kommun vid sidan av Europaväg 4 är i dag en modern sportflygplats med olika flygaktiviteter, fallskärmshoppning, segelflyg, motorflyg och UL-flyg mm.

Feringe var på 1930 talet betesplats för traktens får, men kom att utnyttjas som reservlandningsplats för trafikflyget Stockholm/Bromma–Malmö/Bulltofta. Det var ett flertal gräsytor utmed flyglinjen som kunde utnyttjas om vädret plötsligt blev för dåligt för fortsatt flygning – dåtidens ”trafikflyg” flög enligt VFR-princip. En fyr med roterande ljus samt en intalad radioröst gjorde så att piloten kunde hitta fältet!

Visit us

Feringe Airport © 2024